Windsnelheden volgens Beaufort

De windsnelheden worden meestal uitgedrukt in Beaufort. Deze verdeling in 13 windsnelheden werd in 1805 opgesteld door Francis Beaufort, een Britse marinecommandant (1774-1857). Hij begon zijn carrière op zee als jongen van 14, leed schipbreuk, vocht tegen Napoleon en werd de belangrijkste kaartenmaker van de Britse marine en ondertussen een invloedrijk man.

Vandaag de dag wordt hij vooral herinnerd omdat hij een tabel opstelde met de verdeling van windsnelheden in 13 windkrachten.

Het belangrijkste instrument waarmee hij deze windsnelheden tabel opstelde was het fregat, het meest gebruikte schip op dat moment binnen de Britse marine. Hij bepaalde de windsterkte aan de hand van de hoeveelheid zeil dat een fregat bij een bepaalde wind kon voeren en de snelheid van het schip.

Wolkenradar weerbericht windsnelheid Beaufort fregat

Beaufort maakte een indeling voor de windsnelheid om de juiste hoeveelheid zeil te kunnen voeren op een fregat.

Later is de schaalverdeling aangepast en aangevuld met de windsnelheden in km/uur. Hieronder staat er bij vermeld welke symptomen er op land en op zee bij een bepaalde windsnelheid te zien zijn.


Windkracht volgens Beaufort

De schaalverdeling van Beaufort geldt voor de gemiddelde windsnelheid, gemeten in 10 minuten, níet voor de snelheid van rukwinden.

krachtbenaming van KNMIsnelheid in km/hbeeld boven landbeeld op zee
0stil0-1rook stijgt recht of bijna recht omhoogspiegelglad
1zeer zwak1-5windrichting goed af te leiden uit rookpluimenkleine golfjes, geschubd oppervlak
2zwak6-11wind voelbaar in gezicht, blad ritseltkleine, korte golven
3vrij matig12-19opwaaiend stof, vlaggen wapperenkleine golven, breken, schuimkopjes
4matig20-28papier waait op, haar raakt verward, muggen vliegen niet meergolven iets langer, veel schuimkoppen
5vrij krachtig29-38bladeren van bomen ruisen, spullen beginnen om te waaienmatige golven, aanschietende zee (overal schuimkoppen, af en toe opwaaiend schuim)
6krachtig39-49problemen met paraplu’s, hoeden waaien afgrotere golven, schuimplekken, vrij veel opwaaiend schuim
7hard50-61het is lastig tegen de wind in te lopen of te fietsengolven worden hoger, beginnende schuimstrepen
8stormachtig62-74twijgen breken van bomen, voortbewegen zeer moeilijkmatig hoge golven, schuimstrepen
9storm75-88schoorsteenkappen en dakpannen waaien weg, kinderen moeten moeite doen om te blijven staan, takken breken af.hoge golven, rollers, zicht wordt slechter door schuimvlagen
10zware storm89-102aanzienlijke schade aan gebouwen, volwassenen hebben veel moeite om te blijven staan, redelijk veel bomen raken ontworteld, vogels blijven aan de grondzeer hoge golven, zee wordt wit van het schuim, overslaande rollers, verminderd zicht
11zeer zware storm/ orkaanachtig103-117flinke schade aan bomen en bossen, niet extreemextreem hoge golven, zee geheel bedekt met schuim, sterk verminderd zicht
12orkaan>117Veel wordt vernield. Schuttingen waaien om, redelijk veel dakpannen waaien van het dak, wegen liggen vol met bladeren. Lantaarnpalen schudden.lucht is vol met verwaaid water en schuim, zee volkomen wit, vrijwel geen zicht meer

Wolkenradar Windkracht 12 orkaan Beaufort

Zo ziet windkracht 12 op zee er uit. Overal vliegt wit schuim.

Bron windkracht 12: English Wikipedia

Wat wordt het weer?

Voorspel het zelf!
Leer gewoon hier wolken lezen