Het weer in Europa

Het weer vandaag voor: Weer vandaag,   Weer morgen,   Weer overmorgen

Het weer op: zondag 28 mei 2023:

Weersvooruitzichten voor: Madrid,��Spanje